Koor in Beeld

Artistieke impressies van het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” 
november 2021 tot juli 2022

Aanleiding   
Het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” bestaat sinds 1999. Het is een vrolijk, maar serieus koor waar vierstemmig gezongen wordt, onder leiding van een professionele dirigent.
Tijdens de lockdown periode zijn er leden vertrokken. Nu we weer begonnen zijn kunnen we goed nieuwe leden gebruiken. 
We timmeren daarom flink aan de weg. Op Facebook, op Twitter, met onze website en met flyers. Project “Koor in Beeld” is bedoeld om het koor op een onverwachte manier zichtbaar te maken.

koor in beeld

“Koor in Beeld”/ Artistieke impressies van foto’s van het koor    
Aan bevriend kunstenaar Willem van Hest hebben we gevraagd een impressie te maken aan de hand van een foto. Omdat het publiceren van foto’s met herkenbare mensen nu vaak op bezwaren stuit vanwege privacy. Het resultaat was zo mooi dat we op het idee kwamen om meer kunstenaars te vragen.

Enthousiaste respons van kunstenaars   
We hebben 15 foto’s beschikbaar gesteld waarvan een artistieke impressie gemaakt kan worden. Achttien kunstenaars hebben daarop enthousiast gereageerd, hoewel er geen vergoeding tegenover stond. Dat zijn professionele kunstenaars en amateurkunstenaars. Ze hebben digitale werken gemaakt, werken op papier, op canvas, werken van keramiek, van textiel en van papier. 
Het zijn ook deelnemers van uiteenlopende leeftijden: de jongste is 14 jaar en de oudste 84.

Het project verbindt zo beeldende kunst en muziek, professionals en amateurs, jong en oud. 
Hier ziet u een van de deelnemende kunstenaars bezig met zijn bijdrage aan het project: Michal Sustr.

Tenstoonstelling   
Met de resultaten willen we een tentoonstelling organiseren met daarbij een brochure met de afbeeldingen en informatie over de makers. We hebben subsidie bij de gemeente ervoor aangevraagd en een eigen inzamelingsactie gehouden, die succesvol verliep. 
Het wachten is nu op het antwoord van de gemeente. .

Wanneer en waar?   
Als we de subsidie krijgen zal de tentoonstelling van de laatste week van mei 2022 tot de laatste week van juni gehouden worden in galerie Kralingen aan ’s Lands Werf in Rotterdam. 

We houden u op de hoogte via Facebook, Twitter en op deze website onder Nieuws.

Voorbeelden   
We laten u twee voorbeelden zien van de srtistieke impressies van Willem van Hest en van Victor Sachivko. 

Willem van Hest 2
Willem van Hest, Rotterdam
Victor Sachivko
Victor Sachivko, Krasnoyarsk