Koor in Beeld

Artistieke impressies van het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” 
november 2021

Aanleiding

Het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” bestaat sinds 1999. Het is een vrolijk, maar serieus koor waar vierstemmig gezongen wordt, onder leiding van een professionele dirigent.

Tijdens de lockdown periode zijn er leden vertrokken. Nu we weer begonnen zijn kunnen we goed nieuwe leden gebruiken.

We timmeren daarom flink aan de weg. Op Facebook, op Twitter, met onze website en met flyers. Project “Koor in Beeld” is bedoeld om het koor op een onverwachte manier zichtbaar te maken.

koor in beeld

Artistieke impressies van foto’s van het koor

Aan bevriend kunstenaar Willem van Hest hebben we gevraagd een impressie te maken aan de hand van een foto. Omdat het publiceren van foto’s met herkenbare mensen nu vaak op bezwaren stuit vanwege privacy. Het resultaat was zo mooi dat we op het idee kwamen om meer kunstenaars te vragen.

Zo ontstond Project “Koor in Beeld”

Geen budget

Omdat het koor financieel zeer krap zit kunnen we geen budget voor het project bieden. Wat we wel kunnen bieden is publiciteit. We hebben 15 foto’s waarvan een artistieke impressie gemaakt kan worden. Uitgenodigd om mee te doen worden professionele kunstenaars en mensen die bijvoorbeeld bij de SKVR een cursus volgen. Ook studenten van de kunstacademie zijn zeer welkom. Het kunnen digitale werken zijn, collages, tekeningen of driedimensionaal werk, wat de kunstenaar het beste vindt.

Met de resultaten willen we een tentoonstelling organiseren met daarbij een brochure met de afbeeldingen en informatie over de makers.

Wilt u meedoen? Graag!

Het project loopt van 1 december 2021 tot 31 januari 2022.

Contactpersoon namens het koor is Kees Plaisier. E-mail basnik@priatnov.nl en 06-29011009.

Voorbeelden

We laten u twee voorbeelden zien van de srtistieke impressies van Willem van Hest en van Victor Sachivko. 

Willem van Hest 2
Willem van Hest, Rotterdam
Victor Sachivko
Victor Sachivko, Krasnoyarsk