Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” in Coronatijd 2020 – 2021 in het kort

Logo

we mochten weinig, maar we zaten niet stil:

Er was:
– 20 keer een verjaardags- serenade
Er kwamen:
– 14 coronaliedjes
en
– 10 nieuwsbrieven
– 30 keer Skype repeteren
– 7 keer buiten zingen
– 1 keer op proef binnen met een klein groepje
– het jubileumfeest werd voorbereid
– we zongen een koorlid toe bij zijn werkafscheid

Bij de repetities is het traditie dat een koorlid dat jarig was een liedje uitkiest. Nu dat niet kon hebben twee koorleden liedjes op een telefoontje ingezongen. Als er een jarige was werd het liedje door de telefoon ten gehore gebracht. Een telefoon serenade dus.

Langs de Maas, sta ik vaak in gedachten
Langs de Maas droom ik menige droom
‘k Hou van dokken en kranen
Van silo’s en granen
En ik hou van een schip op de stroom

We zongen vaak met een aantal koorleden via Skype. Zie het commentaar van een koorlid.

Zingen met Skype is gezellig en gezond, doe mee! .

Regelmatig zingen er koorleden met Skype. Dat is niet ingewikkeld, maar heel gezellig en ook nog eens gezond.

We leren wat van Nicky, we mogen een liedje kiezen. Er is altijd iemand die “Patsy” wil zingen. Je ziet andere koorleden tobben met knopjes voor het geluid, en dan lukt het wonderwel toch. Je ziet de vrolijke gezichten en een stukje van hun huiskamer. Techniek is een dingetje, maar geen echt probleem. Doe ook mee! Het fleurt je dinsdag op.

Buiten zingen was een mooie ervaring. Dat hebben we ook een keer of zes gedaan. In het park bij Ommoord en ook achter de Romeynshof. 1 keer hebben we op proef met een klein groepje binnen gerepeteerd. (toen mocht er al iets)

Het bestuur was druk met pogingen om de boel gaande te houden, de financiën te bewaken en te bekijken of we misschien toch iets konden doen.

slootkant

Twee koorleden monterden de rest van het koor op met zelfgeschreven liedjes op een bekende wijs.

Twee mannen hebben een koorlid toegezongen bij zijn werkafscheid. De “Lief en leed” pot werd zo nodig gebruikt. De feestcommissie ging onverdroten door met de voorbereidingen voor het uitgestelde jubileumfeest.

op een mooie pinksterdag