Het koor, wie zijn wij Leden Het koor telt momenteel 53 leden in alle leeftijd- categorieën. Leeftijddiscriminatie komt bij ons niet voor. Kwaliteit Behalve gezelligheid, streven we ook naar kwaliteit. Daarom wordt er bij inschrijving een eenvoudige stemtest gedaan, die vooral bedoeld is om de stemsoort te bepalen. Activiteiten Als  extra activiteiten hielden we de afgelopen seizoenen Koordiners en Familie/Vrienden uitvoeringen. Komend seizoen nemen we deel aan 2 kleine Korenfestivals.