Geschiedenis Het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” is opgericht in het najaar van 1999. Het initiatief werd genomen door Wil Reimer, docente aan het Sint Laurens- college. Zij wilde graag zingen in een smartlappenkoor, maar dat bestond nog niet in Rotterdam. Samen met haar collega muziekdocent, Jean Wiertz, werd besloten dit gat in de markt op te vullen en.... het Rotterdams Smartlappenkoor “Mag Geen Naam Hebben” was een feit. De belangstelling was groot. Na een interview in het toenmalig Rotterdams Dagblad kwamen ruim 300 reacties binnen, waaruit 150 leden voortkwamen. Een groot koor dus, dat om de veertien dagen repeteerde in de aula van het Sint Laurenscollege, onder de bezielende leiding van de dirigent Jean Wiertz. Inmiddels heeft het koor de nodige veranderingen ondergaan. Niets bijzonders voor koren, waar leden van diverse pluimage met zeer uiteenlopende ideeën en zangkwaliteiten samen het koor moeten vormen.