Het Bestuur Het bestuur bestaat uit 5 leden: Voorzitter Erik Davids 010 452 88 60 davidsd@xs4all.nl Secretaris Josephine Merckens 010 432 78 93 jmerckens@hetnet.nl Penningmeester - Algemeen lid - Algemeen lid -